Migraţie.ro
 

- migration papers and research

Centrul de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii Timişoara (SISEC)

Migratie.ro militează pentru introducerea "studiilor migraţiei şi mobilităţii" în curricula academică din universităţiile româneşti. Considerăm că mediul academic românesc duce lipsă acută de o abordare multidisciplinară a fenomenului contemporan al deplasării populaţiei (ca purtătoare de forţă de muncă) în anumite areale geografice, fie ca vorbim de migraţie [legală vs. ilegală/nereglementată] sau de mobilitate. Într-o epocă a globalizării, este nevoie să abordăm "migraţia" - ca termen generic - folosind instrumentarul ştiintific al mai multor discipline, cum ar fi economia, sociologia, dreptul, ştiinţele politice, studiile europene, geografia umană sau antropologia, privite dintr-o perspectivă europeană. Totodată apare necesitatea stringentă a unei prezenţe a "studiilor migraţiei şi mobilităţii" în mediul academic în limba română, în condiţiile în care majoritatea publicaţiilor în domeniu existente în şi despre România sunt elaborate în limba engleză.

Pentru a fi în măsură să înfruntăm provocările migraţiei forţei de muncă, respectiv a mobilităţii, într-o Românie parte a Europei lărgite care deja se confruntă cu o serie de probleme care ţin de însăşi esenţa proiectului european, este nevoie să înţelegem foarte bine "migraţia şi mobilitatea". Iar pentru a înţelege, trebuie în primul rând să cunoaştem!

 

 

 

 

 

 

 

 

Migratie.ro a fost gândit ca o platformă care să pună la dispoziţia celor interesaţi informaţii în domeniul "studiilor migraţiei şi mobilităţii". Alături de rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor afiliaţi sau colaboratori ai Centrului de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii Timişoara (SISEC) din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, aceasta pagină web doreşte să alcătuiască o bibliotecă virtuală cu studii care abordează teme precum migraţia, mobilitatea, Uniunea Europeană, Spaţiul Schengen, politica de azil, frontierele, minorităţile şi drepturile omului şi aşa mai departe, resurse publicate în diverse reviste ştiinţifice sau în volum, respectiv prezentate în cadrul unor sesiuni ştiinţifice din ţară sau străinătate.

Rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor angrenaţi în acest proiect vor fi disponibile în curând (la acest moment pagina web este în reconstrucţie). Pe măsură ce va fi dezvoltată, pagina web va oferi o modalitate de distribuţie şi a altor materiale şi informaţii de interes. Totodată se intenţionează punerea la dispoziţie celor interesaţi a informaţiilor existente în surse deschise cu privire la oportunităţi de studii, burse, mobilităţi, conferinţe naţionale şi internaţionale, cooperare cu parteneri externi etc.

Pagina web Migration.ro găzduieşte cel mai recent dintre numerele speciale dedicate migraţiei şi mobilităţii - respectiv No.7-8/2009 al The Romanian Journal of European Studies (RJES), publicaţie ştiinţifică editată la Timişoara începand cu anul 2002 de către Centrul European de Excelenţă "Jean Monnet" din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (numerele precedente dedicate migraţiei şi mobilităţii sunt No.4/2005 şi No.5-6/2007 şi sunt disponibile aici).

Migratie.ro was projected to provide information about the migration and mobility studies within Romania and the CEE space, as Romania is the Eastern border of the enlarged European Union. The website is primarily designed to be a platform for the idea of introducing the migration and mobility studies in the academic curricula of the Romanian universities.

Universitatea de Vest din TimişoaraSISEC_sigla.pngCentrul de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii Timişoara - SISEC

Un proiect SISEC & Ovidiu SIMINA © 2005-2013

Parte componentă a Centrului European de Excelenţă 'Jean Monnet' din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (C03/0110), Centrul de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii Timişoara îşi are originea în proiectul lansat în cadrul fostei Şcoli de Înalte Studii Europene Comparative (SISEC) în perspectiva marcării Anului European al Mobilităţii Forţei de Muncă 2006 - proiect finanţat din fonduri ale Programului Jean Monnet al Comisiei Europene şi care a vizat organizarea unor colocvii internaţionale dedicate migraţiei şi mobilitatii in anii 2005 şi 2006, editarea unor numere speciale ale revistei The Romanian Journal of European Studies şi a publicaţiei electronice SISEC Discussion Papers, precum şi publicarea unui volum de studii, respectiv prezentarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la o serie de evenimente atât în ţară cât şi în străinătate, în paralel cu lansarea paginilor web Migraţie.ro şi Migration.ro. Pentru a păstra spiritul inovator în domeniul studiilor europene adus de SISEC - "şcoala de studii europene de la Timişoara", cum a fost cunoscută încă de la apariţia sa în 1995 (ca primă ofertă academică la nivel de "şcoală academică post universitară" în România, care a produs primele serii de "experţi europeni"), cercetătorii în domeniul migraţiei şi mobilităţii - care începand cu anul 2002 promovează "şcoala de migraţie de la Timişoara" - au ales să păstreze tradiţia, astfel că Centrul de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii Timişoara foloseşte în continuare simbolul "gânditorului european" - SISEC.

® SISEC and SISEC logo are registered with OSIM no.86162/24.05.2007 (Bucharest, Romania)

Migration, Mobility and Human Rights at the Eastern Border of the European Union

Migration, Mobility and Human Rights

at the Eastern Border of the European

Union. Space of Freedom and Security.

 

Editori: Grigore Silaşi şi Ovidiu Simina 

Editura Universităţii de Vest, 2008

 

DOWNLOAD BOOK

dsgn_109_im3.pngdsgn_109_im3.pngdsgn_109_im3.pngdsgn_109_im3.pngdsgn_109_im3.pngPremiul de Excelenta IER 2012, Institutul European din Romania

IER Award of Excellence 2012